4 jun. 2005

Este blog vaise de manicomo todos os anos, vinte, vintedous...non lembro xa cantos, de mani pacífica e responsable, camiñando para que ence se vaia da ría dunha vez.